Kostrådgivning

Kostrådgivning vänder sig till dig som vill minska i vikt eller till dig som vill optimera din hälsa.

Vid det första besöket så har vi ett coachande samtal med dig där vi stämmer av din nuvarande situation samt ditt önskade läge. Om målet är att minska i vikt så erbjuder vi invägning och att vi mäter ditt midjemått. Efter träffen så skickar vi ett personligt kostschema till dig, framtaget efter dina behov och aktivitetsnivå. Allt detta för endast 600 kr.

Efter den första träffen

så erbjuder vi uppföljning med möjlighet till invägning samt mätning. Vi har även ett kortare coachande samtal. Denna träff tar cirka 30 minuter och kostar 300 kr per tillfälle.